logotype

Jaké jsou děti na druhém stupni ZŠ?

  1. Stupeň ZŠ (6.-9.třída)

Dítě prožívá závěrečnou fázi dětství. Inteligence roste zhruba do 15ti let. Úsudek takového dítěte je velmi bystrý, ale chybí zkušenost.

Ideální učitel = chápavý přítel, trpělivý a optimistický, empatický

Potřeby = pochopení, naslouchání, intimita, introspekce,

Charakteristika: osobnost prochází obrovskými psychofyzickými změnami

Číst dál: Jaké jsou děti na druhém stupni ZŠ?

Jaké jsou děti na prvním stupni ZŠ?

  1. Stupeň ZŠ (1.-5. třída)

Je to klíčové období pro rozvoj vnímání, myšlení a fantazie. Je velký rozdíl mezi 1.a 2.třídou a staršími dětmi. Zatímco prvňáky zaujmeme maňáskem, třeťáky už ne.

Ideální učitel = zlatý střed mezi autoritou a liberální výchovou, důsledný, motivující. Co řekne učitel, to je pro dítě svatá pravda. Učitele vnímá jako nejvyšší autoritu (vyšší než rodiče).

Potřeby = velká potřeba pohybu a fyzického kontaktu. Když se např. ve třídě děti často perou a pošťuchují, mají nenaplněnou potřebu fyzického kontaktu. Jdou přirozené zvídavé, mají velkou touhu poznávat okolní svět, proto např. rozebírají hračky na základní součástky apod.

Charakteristika: období soutěživosti a porovnávání se s druhými, sebeovládání

Číst dál: Jaké jsou děti na prvním stupni ZŠ?

Vývojová psychologie mladšího školního věku

Vybráno z Katechetického sborníku, Pracovního materiálu VIII. Sněmu CČSH, vydaného v Praze 2007 s laskavým svolením bratra patriarcha Tomáše Butty

Při zápisu do 1. třídy ZŠ dítě podstoupí test školní zralosti a na jeho základě buď začne od září navštěvovat školu, nebo si rodiče zažádají o odklad školní docházky. Vstup do školy znamená pro většinu dětí velkou zátěž, která se ještě zvětšuje v době stoupajících nároků na vzdělání a na pracovní výkonnost.

Číst dál: Vývojová psychologie mladšího školního věku

Jak zaujmout žáky i pana ředitele?

JAK ZAUJMOUT?

1. Jak vypadáš

jak zaujmout 1

 

Ať se ti to líbí, nebo ne, první dojem druzí získají z toho, co vidí

-          NEZAPOMEŇ:Tak jako rentgen ukazuje, co je uvnitř, i tvůj vzhled ukazuje, co jsi zač. — tedy z toho, jak vypadáš.

-          „Když přijdu na nějakou akci a jsou tam lidi, kteří jsou oblečení až moc extravagantně, snažím se jim vyhnout. V tu chvíli o nich vím jenom to, jak vypadají, a to o nich nic dobrého neříká.“ (Diane)

-          Bible doporučuje, aby naše oblečení bylo ‚dobře uprave

né‘ a projevovali jsme ‚střízlivost‘, (1. Timoteovi 2:9)

-          Zamysli se:Působí moje oblečení upraveně, nebo ledabyle? Neřekl by si můj případný zaměstnavatel, kamarád nebo partner, že v tom, jak se oblékám, mi chybí ‚zdravá mysl‘?

Číst dál: Jak zaujmout žáky i pana ředitele?

Vývojová psychologie předškolního věku

Vybráno z Katechetického sborníku, Pracovního materiálu VIII. Sněmu CČSH, vydaného v Praze 2007 s laskavým svolením bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty.

Číst dál: Vývojová psychologie předškolního věku