logotype

Katechetika

Rétorická cvičení

Každý správný učitel náboženství má i správnou výslovnost a hbitý jazyk. Tak schválně, jestli váš jazyk zvládne tétorickou gymnastiku.

Artikulace_samohlásek.doc

jak si připravit materiál pro děti?

JAK SI PŘIPRAVIT MATERIÁL PRO DĚTI?

-          Název hodiny (záleží na naší kreativitě a na dohodě se školou): Náboženství, Biblické příběhy, Bible, Základy křesťanství, Základy křesťanského náboženství, Křesťanská etika, Duchovní výchova, Duchovní hodnoty moderní společnosti, Kořeny evropské kultury, Současné etické problémy mladého člověka 21. století, Církevní postavy z historie...

-          Osnovy

-          Pravidelná příprava do hodiny

  • Stanovit téma 
  • Stanovit cíl hodiny
  • Výběr aktivit
  • Sestavení kurikula (scénáře) hodiny
  • Příprava učebních pomůcek
  • Doladění přípravy

Příprava hodiny

Postup tvorby přípravy

Číst dál: jak si připravit materiál pro děti?

Jak využívat obrázky

ŘEČ SYMBOLŮ A VÝTVARNÝ PROJEV V NÁBOŽENSKÉ DIDAKTICE

Slovo a obraz

Slovo zůstává a musí zůstat základem církevního zvěstování a vyučování, ale k dětem je potřeba promlouvat také prostřednictvím jejich očí. Před někoho předložit obraz znamená nechat mu prostor pro porozumění jeho smyslu. Obraz se může stát pomocí proti racionálnímu vyprázdnění biblického poselství. Obraz působí emotivně. Obraz nesmí v žádném případě zatlačit slovo do pozadí, nýbrž je doplnit a prohloubit. Řeč a znak, zvěstování a symbol, slovo a obraz patří dohromady. Bez slova zůstává obraz prázdnou slupkou.

Číst dál: Jak využívat obrázky

Seznam literatury ke katechezi

SEZNAM PUBLIKACÍ, PŘÍRUČEK A POMŮCEK

PRO KATECHETICKOU A UČITELSKOU ČINNOST V CÍRKVI:

Bible
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Podle ekumenického vydání z roku 1985. První vydání v roce 1979.

Číst dál: Seznam literatury ke katechezi

Jak na to

Jsou dva druhy lidí. Jedni hledají důvody, proč to nejde, a druzí naopak důvody, jak to udělat... Často slýcháme výmluvy na nedostatek pomůcek a materiálu pro práci s dětmi, na neefektivnost této aktivity pro naplnění našich sborů a v neposlední řadě na vlastní nedostatek času.

Číst dál: Jak na to