logotype

Jaké jsou děti na prvním stupni ZŠ?

  1. Stupeň ZŠ (1.-5. třída)

Je to klíčové období pro rozvoj vnímání, myšlení a fantazie. Je velký rozdíl mezi 1.a 2.třídou a staršími dětmi. Zatímco prvňáky zaujmeme maňáskem, třeťáky už ne.

Ideální učitel = zlatý střed mezi autoritou a liberální výchovou, důsledný, motivující. Co řekne učitel, to je pro dítě svatá pravda. Učitele vnímá jako nejvyšší autoritu (vyšší než rodiče).

Potřeby = velká potřeba pohybu a fyzického kontaktu. Když se např. ve třídě děti často perou a pošťuchují, mají nenaplněnou potřebu fyzického kontaktu. Jdou přirozené zvídavé, mají velkou touhu poznávat okolní svět, proto např. rozebírají hračky na základní součástky apod.

Charakteristika: období soutěživosti a porovnávání se s druhými, sebeovládání

se teprve rozvíjí, není rozvinuté abstraktní myšlení, proto musíme být při hodinách hodně názorní a používat různé pomůcky. Okolní svět vidí černobíle. Nedokáže si představit, že například ten, kdo ho má rád, se na něj hněvá. Je velmi kritický k okolí, je to běžné. Nemá vyvinuté sebehodnocení. Jeho hodnocení se odvíjí od toho, jak ho hodnotíme my, dospělí. V tomto období vzniká (když mu dospělý člověk řekne: „Ty jsi špatný,“ a dítě to přijme, vzniká pocit méněcennosti, který se pak v pubertě prohlubuje! Když chceme dítě v tomto věku kritizovat, musíme kritizovat ne jeho osobu, ale skutek, který dělá.

Hodinu prokládat pohybovými aktivitami, písničkami, dramatizací, výtvarnem, musíme být názorní, používat to, co znají, nemluvit v číslech (neumí si je představit)

Pochopí a ocení biblická narativní témata s jasným černobílým rozlišením 

JAK MOTIVOVAT DĚTI NA PRVNÍM STUPNI?

-          Buďme názorní. Začněme tím, že biblický příběh zaktualizujeme. Použijeme to, co děti znají.

-          Snažme se zaujmout co nejvíc smyslů: zrak, sluch, čich, hmat, chuť.

-          Naplňujme jejich potřeby: pohybové hry, soutěže

Příklady:

v  Pohyb: „Kdo si myslí, že… stoupne si, zvedne ruce a zamává…“ – je možné použít k opakování minulé lekce

Podobenství o zasetém semeni:

v  aktualizace – úvodní rozhovor s dětmi na téma „už jste někdy něco sázeli? Zalévali?...“

v  Poznáváme druhy semen (ořech, fazole, čočka, tráva, kukuřice, káva…) Pak jim zavážeme oči a to samé poznávají hmatem. Ořechy můžeme s dětmi nakonec sníst.

v  Je dobré, když si z hodiny něco fyzicky odnesou (obrázek do sešitu, drobný výrobek, záložku do knížky…)

v  Soutěž na dvě družstva: házení ořechů do nádoby, které družstvo se víckrát trefí