logotype

Programy

Kniha beze slov - 1. - 5. díl

Kniha beze slov

Dlouho jsem hledala na internetu nějaké odkazy na tento zajímavý program, ale nalezla jsem materiály pouze v angličtině a ve slověnštině.

Nápad knihy beze slov pochází z roku 1950, ale po drobné úpravě a modernizaci lze použít i pro současnost.

V našem sboru jsme uspořádali 5 nedělních programů k tomuto tématu podle pěti barev, které kniha beze slov obsahuje. Všechny programy provázela po domácku vyrobená Kniha beze slov. Sešila jsem ji z různých barevných listů, kde jsem dodržela následující barvy a jejich řazení:

  1. strana zlatá nebo žlutá – téma Bůh a nebe - název programu: Jak se dostat do nebe
  2. strana tmavá (ne úplně černá) – téma Hřích - název programu: Proč Adam s Evou poslechli hada
  3. strana červená – téma Kristova krev - název programu: Velikonoční příběh
  4. strana bílá – téma Spravedlivý před Bohem - název programu: Setkání se vzkříšením
  5. strana zelená – téma Růst v Kristu - název programu: Rosteme

Při poslední 5. lekci si děti mohou knihu beze slov vyrobit na památku a odnést domů. Nebo můžete koupit na webu dětské misie tuto drobnou knížečku: http://obchod.detskamisie.cz/?id=3973 

 

1. díl - barva zlatá - Jak se dostat do nebe

program_Jak_se_dostat_do_nebe.doc

PŘÍLOHA_-_obrázky.doc

PŘÍLOHA_-_texty_na_stěnu.doc

PŘÍLOHA_-_obraz_cesty_do_nebe.pdf

 

2. díl - barva tmavá - Proč Adam s Evou poslechli hada

PROGRAM_-_Proč_Adam_s_Evou_poslechli_hada.doc

PŘÍLOHA_-_obrázky.doc

PŘÍLOHA_-_verš_k_požehnání.doc

PŘÍLOHA_-_Plakát_velký.pdf

 

3. díl - barva červená - Velikonoční příběh

program_-_Velikonoční_příběh.doc

obrázky.doc

PŘÍLOHA_písničky.doc

PŘÍLOHA_plakát_velký.pdf

verš_k_požehnání.doc

PŘÍLOHA_pozvánky_malé_2.pdf

velikonocni_pribeh_-_betlem.jpg

velikonocni_pribeh_návrh_kresby.jpg

 

4. díl - barva bílá - Setkání se Vzkříšením

PROGRAM_Setkání_se_Vzkříšeným_lekce_4.doc

PŘÍLOHY_obrázky.doc

setkani_se_vzkrisenim_písně.jpg

setkani_se_vzkrisenim_foto_1.jpg

setkani_se_vzkrisenim_foto_kartiček.jpg

setkani_se_vzkrisenim_foto_pomůcek.jpg

setkani_se_vzkrisenim_foto_kříže_po_bohoslužbě.jpg

 

5. díl - barva zelená - Rosteme 

PROGRAM_Rosteme_lekce_5.doc

obrázky.doc