logotype

Interaktivní dílna Tajemství husích stop, 3.-5. třídy ZŠ

Interaktivní dílna Tajemství husích stop je určena pro 3. -5. třídy ZŠ. 

V 1-2 vyučovacích hodinách se žáci zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa. Pomocí moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho životem a  hodnotami, které mají přesah až do dnešní doby. Více se dozvíte na www.husovystopy.cz 

My jsme tento program vyzkoušeli ve sboru (v rámci nedělního programu), kam jsme si pozvali děti s rodiči. Obrázky použité v digitální prezentaci Prezi jsme překreslili na velké papíry, program jsme lehce upravili a i takto to mělo velký úspěch.

Tajemtsví husích stop - PROGRAM

DALŠÍ MATERIÁL K INTERAKTIVNÍ DÍLNĚ JE KE STAŽENÍ ZDE: 

DIDAKTICKÉ POMŮCKY K DÍLNĚ TAJEMSTVÍ HUSÍCH STOP