logotype

Jak děti seznámit s novou lekcí - nápady z praxe

NÁPAD 1.

Biblické puzzle

Biblický příběh přepsaný na papír rozstříháme na větší či menší kousky (záleží na věku dětí). Děti buď ve dvojicích nebo každý sám mají za úkol text k sobě složit.

 

NÁPAD 2.

Biblické losování

Příběh je napsaný na několika kartičkách. Každé dítě si vylosuje kartičku a potom vše ve skupině poskládají tak, aby to dávalo smysl. Toto můžeme použít i při opakování lekcí.

NÁPAD 3.

Biblický rébus

Použijeme hebrejské nebo řecké písmo. (Řeckou a hebrejsou abecedu lze najít i na internetu.) Vybraným písmem napíšeme jméno nebo věc z biblického příběhu. Můžeme napsat i celou větu - něco jako tajný vzkaz z dávnověku (opět záleží na věku dětí). Každé dítě dostane nápovědu - abecedu - a rébus vyluští. Samozřejmě ne všechna česká písmena jdou přepsat do hebrejské či řecké podoby, musíme použít vlastní fantazii. 

Podobnou věc jsme použili i při dětském dni, kdy jsme dětem (zájem byl hlavně u dospívajících) barvami na kůži malovali jejich jména v hebrejštině.