logotype

Výroba rybičky

Tato inspirace pochází ze slabikáře nakladatelství Frause. Vyráběly to mé děti s paní učitelkou v první třídě.

 

Protože obraz ryby byl v prvních dobách křesťanství tajným znakem prvních Ježíšových následovníků a dnes je velmi známým křesťanským symbolem (můžeme symbol ryby vidět např. na autech), můžeme výrobu rybičky v katechezi použít například při opakování témat o Ježíšových učednících, první křesťanské církvi nebo o osobě Ježíše.

Původ symbolu lze spatřovat v kombinaci dvou faktorů – jednak řada Kristových učedníků byla původem rybáři a Kristus svých dvanáct později označil za rybáře lidí, jednak řecké slovo Ichthys (ΙΧΘΥΣ, ryba) je zároveň zkratkovým slovem pro obrat Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel (Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ)(Jézúz Christos Theú Hyios Sótér).

 

výroba rybičky

 výroba_rybičky.jpg